Rehabilitació cardiaca

La rehabilitació cardíaca es fonamenta en programes d’actuació multifactorial, que tenen el doble objectiu de millorar la qualitat i quantitat de vida dels pacients amb malaltia cardíaca.

Múltiples estudis clínics, han demostrat el benefici de la rehabilitació cardíaca en aquells pacients que presenten malalties cardiovasculars.

A qui va adreçat?

A pacients:
  • Convalescents d’infart de miocardi.
  • Post-operats del cor.
  • Post-angioplàstia coronària.
  • Amb insuficiència cardíaca i deteriorament de la funció ventricular esquerra.
  • Amb múltiples factors de risc cardiovascular.
  • Amb alteració de la funció pulmonar.

El programa d’actuació engloba diferents aspectes del pacient cardiòpata:

  • Exercici monitoritzat i supervisat per fisioterapeuta i cardiòleg.
  • Control de factors de risc cardiovascular.
  • Suport psicològic.
  • Control evolutiu i adaptació a vida habitual.
Cor Lleida
Cor Lleida
Cor Lleida
Cor Lleida som l'únic centro a Lleida especialitzats en rehabilitació cardíaca.